bồn cầu inax

8,790,000 
Giá tốt
9,650,000  7,100,000 
11,520,000 
18,830,000 
Giá tốt
16,910,000  13,500,000 
Giá tốt
14,610,000  8,800,000 
Giá tốt
11,740,000  9,990,000 
3,930,000 
4,320,000 
Giá tốt
3,020,000  2,400,000 
4,320,000 
Giá tốt
3,440,000  2,590,000 
Giá tốt

Bồn cầu 2 khối

Bồn cầu 2 khối inax C-306VN

2,440,000  2,050,000 
Giá tốt

Bồn cầu 2 khối

Bồn cầu 2 khối inax C-117VN

1,940,000  1,490,000 
Giá tốt
2,030,000  1,790,000 

chậu inax

Giá tốt
3,460,000  2,650,000 
Giá tốt
2,210,000  1,800,000 
Giá tốt
1,930,000  1,500,000 
2,770,000 
Giá tốt
2,450,000  1,950,000 
Giá tốt
1,020,000  840,000 
Giá tốt
1,930,000  1,690,000 
Giá tốt
1,940,000  1,690,000 
Giá tốt
1,610,000  1,440,000 
1,610,000 
Giá tốt
1,300,000  1,150,000 
Giá tốt
1,300,000  1,150,000 
Giá tốt
1,230,000  1,070,000 

vòi inax

1,800,000 
Giá tốt
1,630,000  1,250,000 
1,700,000 
Giá tốt

Khuyến mại hè 2019

Vòi chậu inax LFV-2012S

1,910,000  1,350,000 
Giá tốt
1,980,000  1,550,000 
Giá tốt
1,390,000  1,070,000 
Giá tốt
1,960,000  1,650,000 

sen tắm inax

Giá tốt
10,890,000  6,200,000 
12,820,000 
Giá tốt
5,200,000  3,700,000 
Giá tốt
6,700,000  4,500,000 
Giá tốt
11,540,000  7,900,000 
Giá tốt
15,590,000  10,500,000 
Giá tốt
14,990,000  10,500,000 

Phụ kiện inax

Phụ kiện inax

KF-741V Móc áo

430,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

KF-742V Kệ gương

1,260,000  1,100,000 

Phụ kiện inax

KF-743V Kệ đựng cốc

1,000,000 

Phụ kiện inax

KF-744V Kệ xà phòng

980,000 

Phụ kiện inax

KF-745VA Thanh treo khăn

3,150,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

KF-745VB Thanh treo khăn

2,850,000  2,450,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

KF-745VW Thanh treo khăn

1,880,000  1,550,000 
930,000 

Bồn cầu & nắp rửa inax

Giá tốt
23,350,000  18,000,000 
Giá tốt
23,100,000  17,700,000 
Giá tốt
20,960,000  16,000,000 
Giá tốt
17,600,000  13,400,000 
Giá tốt
16,520,000  9,000,000 
Giá tốt
16,110,000  11,800,000 
Giá tốt

Bồn Cầu + Nắp rửa CW-H18VN

Bồn cầu và nắp rửa inax AC-939VN + CW-H18VN

16,590,000  13,500,000 
Giá tốt
13,550,000  11,100,000 

tin tức khuyến mại