-16%
2,210,000  1,850,000 
-22%
1,930,000  1,500,000 
-27%

Khuyến mại đông 2019

Vòi Sen tắm inax BFV-2013S nóng lạnh

2,600,000  1,900,000 
-26%

Khuyến mại đông 2019

Vòi chậu inax LFV-1402SH dáng cao

2,100,000  1,550,000 
-31%
4,160,000  2,850,000 
-29%
4,010,000  2,850,000 
-17%
1,390,000  1,150,000 
-23%
1,630,000  1,250,000 
-32%

Khuyến mại đông 2019

Vòi chậu inax LFV-2012S

1,910,000  1,300,000 
-30%
1,940,000  1,350,000 
-31%
2,330,000  1,600,000 
-15%
1,940,000  1,650,000 
-27%

Khuyến mại đông 2019

Sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-4C

3,850,000  2,800,000 
-32%
5,200,000  3,550,000 
-25%
5,200,000  3,900,000 
-24%
5,740,000  4,350,000 
-9%
4,950,000  4,500,000 
-16%
6,180,000  5,200,000 
-34%
8,390,000  5,500,000 
-36%
8,660,000  5,500,000