-30%
3,850,000  2,700,000 
-35%
4,540,000  2,950,000 
-34%
5,200,000  3,450,000 
-28%
6,770,000  4,850,000 
-34%
8,340,000  5,500,000 
-40%
9,200,000  5,550,000 
-34%
10,370,000  6,800,000 
-16%
12,010,000  10,100,000 
-18%
14,070,000  11,500,000 
-17%
15,990,000  13,300,000 
-19%

Bồn cầu + Nắp Cơ CW-S15VN

Bồn cầu inax AC-4005VN/CW-S15VN nắp rửa cơ

17,640,000  14,300,000