-30%
1,940,000  1,350,000 
-45%

Khuyến mại đông 2019

Nắp rửa điện tử inax CW-H18VN

10,580,000  5,800,000 
-26%
8,260,000  6,100,000 
-12%
14,920,000  13,200,000 
-7%
23,020,000  21,500,000