Giá tốt
680,000  590,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

PBFV-110 thoát sàn

670,000  580,000 
Giá tốt
680,000  590,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

KF-415VW Thanh treo khăn

1,240,000  1,120,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

KF-415VB Thanh treo khăn

1,370,000  1,230,000 
Giá tốt

Phụ kiện inax

KF-412V Kệ gương

590,000  530,000 

Phụ kiện inax

KF-411V Móc áo

320,000 

Phụ kiện inax

KF-413V Kệ đựng cốc

620,000 

Phụ kiện inax

KF-414V Kệ xà phòng

680,000 

Phụ kiện inax

KF-415VA Thanh treo khăn

1,500,000