-26%
5,500,000  4,050,000 
-25%
5,570,000  4,150,000 
-35%
5,550,000  3,600,000 
-25%
5,120,000  3,850,000 
-30%
4,640,000  3,250,000 
-23%
4,570,000  3,500,000 
-24%
3,810,000  2,900,000 
-26%
2,890,000  2,150,000 
-26%

Khuyến mại hè 2019

Vòi chậu inax LFV-1402SH dáng cao

2,100,000  1,550,000