-23%
1,390,000  1,070,000 
-11%
1,220,000  1,090,000 
-29%
1,610,000  1,150,000 
-29%
1,630,000  1,150,000 
-35%

Khuyến mại hè 2019

Vòi chậu inax LFV-2012S

1,910,000  1,250,000 
-29%
1,760,000  1,250,000 
-30%
1,800,000  1,260,000 
-30%
1,800,000  1,260,000 
-30%
1,800,000  1,260,000 
-30%
1,800,000  1,260,000 
-24%
1,700,000  1,290,000 
-31%
1,890,000  1,300,000 
-26%

Khuyến mại hè 2019

Vòi chậu inax LFV-1402SH dáng cao

2,100,000  1,550,000 
-22%
1,980,000  1,550,000 
-16%
1,960,000  1,650,000 
-18%
2,140,000  1,750,000 
-19%
2,280,000  1,850,000 
-17%
2,460,000  2,050,000 
-18%
2,490,000  2,050,000 
-26%
2,890,000  2,150,000 
Call Now Button